İNCİ YÖNETİM

Apartman/Site/İş merkezinizde yapılan kat malikleri genel kurulu’nda yönetici olarak şirketimizi seçmeniz halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye tanımış olduğu görev ve sorumluluklar çerçevesinde;

■ İşletme projeniz tarafımızdan hazırlanır.
■ Apartmanınızın/Sitenizin masraflarının dairelere nasıl paylaştırılacağı planlanır. Kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibi yapılır.
■ Dairelerin yaptıkları ödemeler banka kayıtları esas alınarak, defterinize tarafımızdan işlenir.
■ Aylık gelir, gider ve borçlu listeleri her ay düzenli olarak hazırlanarak tüm kat maliklerine ve apartman sakinlerine ulaştırılır.
■ Zamanında ödenmeyen alacakların gerekirse uzman hukukçularımız tarafından icra yolu ile tahsili sağlanır.
■ Kapıcı, kaloriferci, gece bekçisi ve (veya) bahçıvanınızın SGK işe giriş bildirgeleri, aylık SGK bildirgeleri yapılır.
■ Özel güvenlik, temizlik şirketleri ile anlaşma ve takibi yapılır.
■ Binanızda su, elektrik, asansör, çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması sağlanır.
■ Yukarda sayılan Apartman/Site hizmet görevlilerinizin işe giriş ve çıkışlarında Bölge Çalışma Müdürlüklerine verilecek resmi evrakları tanzim edilir.
■ Yıllık olağan ya da olağanüstü toplantılarınızın usulüne uygun yapılır. Alınan kararların Kat Malikleri Kanunu’na uygun olmasına dikkat edilir.
■ Elektrik-su tesisatı, asansör problemleri, dış ve iç cephe bakım ve onarımı, temizlik ihtiyaçları konusunda güvenilir çözüm ortaklarımızla irtibatınız sağlanır.
■ Binanızın risk durumu için sigorta şirketleriyle irtibatınız sağlanır. Yangın tüpü, yangın hortumu, yangın merdiveni bakım ve kontrolleri tarafımızdan yaptırılır.
■ Apartman görevlinizin, hizmet personelinizin yıllık izin formlarını hazırlanır, kıdem tazminatı fonu ayrılır.
■ Defterlerinizin yıllık noter defter tasdiki yapılır.

SİZ BUNLARI DERT ETMEYİN, BIRAKIN BİZ UĞRAŞALIM..