İŞ KANUNU

Apartıman,site yönetimimiz sırasında İş Kanununun ilgili maddeleri uygulanmaktadır.